Logotypy
Corporate Design

Obálky knih,
manuálů apod.

Ilustrace
PC grafika, 3D

Kreslené ilustrace

Grafika tiskovin
katalogy, DTP...

Výstavnické panely

Reklamní grafika
bannery, plakáty

Webdesign,
webová grafika

KONTAKT

obr

home   

Firemní web: www.hermanek.info

Katalogy, brožury, DTP,…   

Počítačová sazba

DTP je oblastí, v níž využití počítačů přineslo snad jen samé klady. Dnes již není problém připravit perfektní sazbu na stejném místě, kde proběhne retuš fotografií či příprava ilustrací a odtud pak odeslat po síti data přímo do tiskárny. Takové možnosti nahrávají maximální jednotě výtvarného i myšlenkového přístupu k zakázce.
Vzpomínám si dobře na dobu, kdy se dělaly autotypické štočky, nebo se o pár let později nosily soubory na ZIP disku na osvit. Dnes díky CTP je všechno o mnoho jednodušší. Pokud víte jak na to ...

U ateliéru je možno objednávat:

Produktové listy, letáky apod.
Katalogy výrobků a služeb
Obaly a booklety CD
Grafická úprava a sazba knih (DTP)

Činnosti, kterými se nezabýváme:

Letáky obchodních řetězců
Periodika s kratší než měsíční periodicitou

Co od nás dostanete:

*.PDF pro ofsetový tisk (CMYK)
*.PDF pro zobrazení na monitoru
případně *.PDF pro tisk na stolní tiskárně
home
Atelier grafiky a designu
Nové možnosti
Miloslav Heřmánek
obr