Logotypy
Corporate Design

Obálky knih,
manuálů apod.

Ilustrace
PC grafika, 3D

Kreslené ilustrace

Grafika tiskovin
katalogy, DTP...

Výstavnické panely

Reklamní grafika
bannery, plakáty

Webdesign,
webová grafika

KONTAKT

obr

home

obr
obr

Ateliér grafiky & designu   

Jsme otevřeni spolupráci

Ateliér v průběhu posledních let zavedl takové pracovní standardy, které výrazně zvýšily produktivitu práce a minimalizují přitom chybovost. Dovolují mu tak v širší míře nabídnout služby jak přímým koncovým klientům, tak zprostředkujícím agenturám.
Flexibilní systém on-line komunikace a výměny dat odstranil prostorové bariéry.
Každý zákazník je pro nás přesto vždy jedinečný a zejména při déletrvající spolupráci se projeví výhoda stability ateliéru, který je na trhu již více než 15 let.

Ing. arch. Miloslav Heřmánek

Architekt Heřmánek je majitelem a duší ateliéru, který založil roku 1991. Několik let poté získal autorizaci České komory architektů opravňující ateliér k projektové činnosti ve stavebnictví. Architektonické činnosti je vyhrazena jiná část webové prezentace.
V roce 1995 rozšířil architektonický ateliér svoji působnost o grafický design. Využil tak znalosti získané na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Grafické studio

V současné době aktivity grafické části ateliéru pokrývají široké spektrum činností v oblasti Corporate identity, reklamní grafikyDTP, ale též na poli ilustrace odborné i beletristické literatury provedené technikou počítačově modifikované kresby, fotomontáže i 3D modelování.
Překvapivě častým úkolem je příprava výtvarně atraktivních titulních stran manuálů, zpráv, firemních brožur apod.
Stranou rozhodně nestojí ani výstavnickéwebové prezentace.

Kvalita práce

Opíráme se o interní mnohaleté zkušenosti podepřené specializací pečlivě vybraných externích pracovníků. U každé zakázky dbáme na nekompromisní kvalitu, neměnné termíny a předem dohodnuté ceny.
home
Atelier grafiky a designu
Nové možnosti
Miloslav Heřmánek
obr